הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
מתוך האתר he.chabad.org
כתוב לנו
Visit us on Facebook
יום ראשון י״ז כסלו ה׳תשע״ו / 29 נובמבר 2015
The Mishneh Torah was the Rambam's (Rabbi Moses ben Maimon) magnum opus, a work spanning hundreds of chapters and describing all of the laws mentioned in the Torah. To this day it is the only work that details all of Jewish observance, including those laws which are only applicable when the Holy Temple is in place. Participating in the one of the annual study cycles of these laws (3 chapters/day, 1 chapter/day, or Sefer Hamitzvot) is a way we can play a small but essential part in rebuilding the final Temple.

המצוה היומית

המצוה היומית

P11

 דוא"ל

המצווה הי"א

היא הציווי שנצטווינו ללמד חכמת התורה וללמדה - וזהו הנקרא: תלמוד תורה, והוא אמרו "ושיננתם לבניך" (שם שם, ז).

ולשון ספרי: "ושיננתם לבניך - אלו תלמידיך". וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידיים קרויים בנים, שנאמר: ויצאו בני הנביאים" (מלכים-ב ב, ג) ושם אמרו "ושיננתם - שיהיו מחדדים בתוך פיך: כשאדם שואלך דבר, לא תהא מגמגם לו, אלא תהא אומר לו מיד".

וכבר נכפל צווי זה כמה פעמים: "ולימדתם ועשיתם, [ו]למען ילמדו" (דברים לא, יב). וכבר הרבו להדגיש מצווה זו ולזרז עליה בהרבה מקומות בתלמוד.

ואין הנשים חייבות בה, שהרי נאמר "ולמדתם אותם את-בניכם", אמרו: "בניכם - ולא בנותיכם", כמו שנתבאר בגמרא קדושין.

מתוך ובאדיבות המהדורה המעוצבת של אתר דעת

דף זה מופיע בשפות אחרות