הנה טיפ:
הזן את כתובת הדוא"ל שלך, ובכל שבוע תקבל מגזין מרתק ומעשיר, עם סיפורים ומאמרים שתאהב. וזה בחינם.
אה, ואל תשכח לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו!
מתוך האתר he.chabad.org
יום חמישי כט תשרי ה'תשעה / 23 אוקטובר 2014

תניא

תניא

אגרת הקדש, אמצע אגרת כ"ה

דוא"ל

אגרת הקדש, אמצע אגרת כ"ה

והנה, אף כי "ה' אחד ושמו אחד" , דהיינו -

ששמו הוא דבורו ו"רוח פיו" המכנה בזהר הקדוש

בשם "שמו" הוא יחיד ומיחד - אף-על-פי-כן, ההארה והמשכת החיות הנמשכת מ"רוח פיו" יתברך מתחלקת לד' מדרגות שונות, שהן ד' עולמות: אצילות, בריאה, יצירה עשיה. והשינוי -

בין ארבע המדריגות, הוא מחמת צמצומים ומסכים (רבים), לצמצם האור והחיות ולהסתירו, שלא יהא מאיר כל כך בעולם הבריאה כמו -

שהוא מאיר בעולם האצילות, ובעולם היצירה הוא -

הוא והחיות מוסתרים על ידי צמצומים ומסכים יותר וכו'. -

ויותר מכך בעולם ה"עשייה"; אבל -

למרות כל האמור, אין שום שינוי חס ושלום -

על ידי הצמצומים והמסכים, בעצמות השכינה, שהיא "דבר ה'" ו"רוח פיו". וגם בבחינת ההארה והמשכת החיות, -

הנמשכת מ"דבר ה"', הנה ההארה שבאצילות בוקעת המסך ומתלבשת בבריאה, וכן מבריאה ליצירה ומיצירה לעשיה, ולכן אור-אין- סוף ברוך-הוא שבאצילות הוא גם כן בעשיה -

ויתירה מזו ובעולם הזה החומרי, על ידי התלבשותו -

של "אור אין סוף", במלכות דבריאה-יצירה-עשיה, כמבאר הכל בכתבי האר"י ז"ל :


Published and copyright by Kehot Publication Society, all rights reserved.
השבוע באתר HE.CHABAD.ORG