מתוך האתר he.chabad.org
The Complete Jewish Bible with Rashi Commentary
   

פרק ז - פסוק ג

פרק ז - פסוק ג

דוא"ל
Rashi's Commentary:

פסוק ג

1. 1 שש עגלת צב אין צב אלא מחופים וכן (ישעיה סו, כ) בצבים ובפרדים, עגלות מכוסות קרויות צבים: 2 ויקריבו אותם לפני המשכן שלא קבל משה מידם עד שנאמר לו מפי המקום. אמר רבי נתן מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחלה, ובמלאכת המשכן לא התנדבו תחלה, אלא כך אמרו הנשיאים יתנדבו צבור מה שיתנדבו, ומה שמחסרין אנו משלימין, כיון שראו שהשלימו צבור את הכל, שנאמר (שמות לו, ז) והמלאכה היתה דים, אמרו מעתה מה לנו לעשות, הביאו את אבני השוהם והמלואים לאפוד ולחשן, לכך התנדבו כאן תחלה:
דוא"ל
הטקסט בדף זה כולל שמות קדושים. נא לשמור על קדושת הדף.
השבוע באתר HE.CHABAD.ORG